//

Ίντα κάνει η τεχνολογία!!!

307 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Ηκάθουμουνε που λες Γιάκουμε κι ήκουα ένα τραγούδι, που για δες, με καμε και σηκώθηκα απάνω, και χόρευα σα λωλός! Βρε ίντα κομματάρα είπα είν΄ευτή! Να ψάξω να έβρω πώς το λένε, να αγοράσω το δίσκο…

Βγάζω που λες το κινητό και πατώ ευτό το απλικέσο το σαζάμι που ακούει το τραγούδι και μα την Παναγία, σου λέει το μαυράδι, ποιο τραγούδι είναι και ποιος το λέει! Και ίντα θαρείς Γιάκουμε πως μου γραψε το σαζάμι; Μανώλης Μπαρμπέρης!