/

Βρέθηκε ο κατάλληλος!

341 προβολές
2 λεπτά ανάγνωσης

O Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων αποφάσισε, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες κατά την διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων για τα οποία δεν απαιτείται να διαθέτουν ούτε τα τυπικά προσόντα!!!

Προφανώς γιατί αυτοί οι τέσσερις θα κάνουν τους εργάτες. Γιατί προφανώς διαθέτουν άτομα με ιδέες που σκέφτηκαν τις εκδηλώσεις, διαθέτουν άτομα που γνωρίζουν από σχεδιασμό και υλοποίηση, διαθέτουν καλλιτέχνες που θα πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις και πάνω από όλα διαθέτουν άτομα με τα τυπικά προσόντα και τους λείπανε μόνο οι εργάτες!!!!

Παρόλα αυτά, και περιέργως δηλαδή, δεν έχουμε δει ούτε έχουμε ακούσει το πρόγραμμα των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων! Οι κακές γλώσσες λένε ότι η κοινωφελής επιχείρηση του δήμου διοικείται από άτομα που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και οι προσλήψεις γίνονται με σκοπό να μη διαταραχτεί η ομοιογένεια της κοινωφελούς!!!!