/

Διακόσια χρόνια δάνεια!

324 προβολές
2 λεπτά ανάγνωσης

Το 1832 η επαναστατημένη Ελλάς επισύναψε δάνειο με τους Άγγλους και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε να ζούμε με δανεικά. Αυτά τα δάνεια τα χρησιμοποιεί η χώρα κυρίως για την κάλυψη τρεχόντων ελλειμμάτων προϋπολογισμών, την αποπληρωμή προηγούμενων δανείων, αλλά και για αγορά πολεμικών εξοπλισμών, που γίνονται και πάλι από τους δανειστές μας.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τον αριθμό των πτωχεύσεων της εθνικής μας οικονομίας, τότε θα συμπεράνουμε πως στην πραγματικότητα η απελευθέρωση δεν ήρθε ποτέ! Παραμένουμε υπόδουλοι στους δανειστές που –υπογεγραμμένα πλέον μέσω μνημονίων- έχουν καταλύσει την εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία!