/

Είδομεν το φως το αληθινόν!

302 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Τώρα αν ελάβαμε πνεύμα επουράνιον, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν εξαρτάται από τον πρωθυπουργό ή από την υπουργό πολιτισμού, που παρουσίασαν το νέο φωτισμό της ακρόπολης. Είναι βλέπετε το πνεύμα άυλο, και όπως τόνισαν οι πολιτικοί σκοπός του εγχειρήματος ήταν να φωτιστεί η άυλη πεμπτουσία της ακρόπολης. Με αυτό το σκεπτικό η κυβέρνηση, έπρεπε να φωτίσει τη πεμπτουσία της δημοκρατίας, που είναι η Νέα Δημοκρατία!