/

Είσαστε όλοι Γερμανοτσολιάδες!

550 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πατριώτη και προδότη; Ο πατριώτης βάζει πάνω από όλα την πατρίδα και θυσιάζει τα πάντα, ακόμα και τον εαυτό του, για να την προασπιστεί. Ο προδότης βάζει πάνω από όλα τον εαυτό του και θυσιάζει τα πάντα, ακόμα και την πατρίδα του, για να τον προασπιστεί…

Ποιο είναι το κοινό μεταξύ πατριώτη και προδότη; Ο Γερμανοτσολιάς, που είναι ο συνδυασμός του θεωρητικού πατριώτη και του πρακτικού προδότη!

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης; Είναι η διαφορά που έχει ο δεξιός Γερμανοτσολιάς, από τον αριστερό! Μια διαφορά που στη θεωρία είναι τεράστια, και στην πράξη ανύπαρκτη!