//

Εδώ πονάει;

296 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Κι άμα πονάει, ξέρει ο φαρμακοποιός τον τρόπο να περάσει… Θα το κάνει μάκια και  …πάαει! Και το όνειρο να γίνει ο φαρμακοποιός βουλευτής; Πάαει; Παρόλα τα φιλήματα στα ποδαράκια; Αυτός ο πόνος, του να γίνει βουλευτής, φαίνεται πως δεν περνάει!…