//

Η διαρροή της κεντροαριστεράς

316 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Η σύνθεση είναι μια από τις δυσκολότερες διεργασίες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αφού απαιτεί σωστό συνδυασμό, αλλά και δημιουργική ικανότητα.  Ο σωστός συνδυασμός προσδίνει στη σύνθεση συνοχή, ενώ η δημιουργική ικανότητα, προοπτική.

Παράδειγμα η σύνθεση του παραπάνω ζωγραφικού πίνακα ο οποίος συνδυάζοντας σωστά τα στοιχεία της φύσης δίνει συνοχή και οντότητα στο έργο , αλλά και παράλληλα, μέσω της δημιουργίας, δίνει  και την προοπτική του πίνακα, ο οποίος θα απεικονίζει μια νεκρή φύση, αφού χωρίς το ποτάμι, το ρόδο θα μαραθεί.