/

Η μπλε Δευτέρα!

492 προβολές
3 λεπτά ανάγνωσης

Σήμερα 20 Ιανουαρίου είναι σύμφωνα με κάποιους ψυχολόγους η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου. Ο μαθηματικός τύπος που επιβεβαιώνει την κατάθλιψη περιλαμβάνει σημαντικούς παράγοντες, όπως ο καιρός, τα έσοδα, τα χρέη, ο χρόνος από τα Χριστούγεννα, o χρόνος από την αποτυχία υλοποίησης των αποφάσεων για το νέο έτος και η ανάγκη για δράση.

Προσπαθώντας να αποδώσουμε την εικόνα της σημερινής blue Monday καταλήξαμε σε αυτήν που δημοσιεύεται παραπάνω. Η εικόνα δημιουργήθηκε αφού πήραμε τα δεδομένα που επικρατούν στον τόπο μας. Δηλαδή τον άσχημο καιρό, τα πολλά έξοδα για τη θέρμανση, το σύνολο των χρεών που ήδη έχουμε, την εικόνα των Χριστουγέννων, (όπως το δέντρο που στήθηκε φέτος έξω από το Λύκειο, που από μόνο του προκαλούσε κατάθλιψη στους χριστιανούς, αφού το ανάποδο αστέρι στην κορυφή, και οι μπάλες του που ήταν στραμμένες προς τα πάνω είναι αμφότερα εμβλήματα του Σατανά!), την στεναχώρια από την αποτυχία της υλοποίησης και τέλος την ανικανότητα για ανάληψη δράσης!