/

Η χείρα συνεργασίας…

370 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Χείρα συνεργασίας έτειναν οι Λεονταρίτης και Μαργαρίτης στο δήμαρχο Νάξου. Αντιπεριφερειάρχης και Έπαρχος τόνισαν στον Λιανό πως οι ανακρίβειες που έχουν λεχθεί για να αιτιολογήσουν την άρνηση του Δήμου να συμμετάσχει στο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ακόμη τόνισαν στο δήμαρχο πως μέχρι σήμερα, παρά την σχετική ενημέρωση και υποχρέωση, ο Δήμος Νάξου δεν έχει καταθέσει στο λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ το μετοχικό κεφάλαιο που του αντιστοιχεί…

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, η «χείρα» -όπως γράφει η ανακοίνωση- αποσαφηνίζεται από τον διάλογο στην παραπάνω φωτογραφία…