/

Ιατρικό ανακοινωθέν…

332 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Μην ξεχνάτε ότι ευρισκόμεθα προ ενός ασθενούς, τον οποίον έχομεν επί της χειρουργικής κλίνης, και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέση κατά την διάρκειαν της εγχειρήσεως διά της ναρκώσεως επί της χειρουργικής κλίνης, υπάρχει πιθανότης αντί της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάστασιν της υγείας, να τον οδηγήση εις θάνατον!

Δια αυτόν τον λόγον, ημείς οι θεράποντες ιατροί, αποφασίσαμεν κατόπιν της ναρκώσεως να υποχρεώσομεν τον ασθενή σε υποχρεωτική εξαμηνιαία αναρρωτικήν άδειαν, περικόπτοντας ταυτοχρόνως τον μισθό του κατά το ήμισυ.