//

Ιδού ο ανασχηματισμός!

342 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Το νέο σχήμα της κυβέρνησης, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, απεικονίζεται παραπάνω. Το νόημα που αποκομίζει κάποιος ακόμα και με τα νέα πρόσωπα που μπήκαν στην κυβέρνηση είναι πως η εικόνα της ήταν και παραμένει χέσε μέσα!!!!