/

Κωνοπλατεία

367 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Οι διαφορετικές χρησιμότητες των κώνων που κατά κόρον χρησιμοποιεί η δημοτική αρχή είναι τόσες πολλές που πραγματικά δείχνουν να μην έχουν τέλος! Μετά τα κωνοπεζοδρόμια στην παραλία και τους κωνοδιαδρόμους στα στενά, πλέον οι κώνοι χρησιμοποιούνται και στη δημιουργία πλατειών.
Το δείγμα βρίσκεται πλησίον του δημοτικού πάρκινγκ και πρόκειται για την πρώτη κωνοπλατεία που δημιουργείται στη Χώρα. Όπως βλέπετε παραπάνω το έργο, όταν θα ολοκληρωθεί, θα τοποθετηθεί εντός το ομοίωμα ενός κώνου, που είναι και το έμβλημα του σύγχρονου πολιτισμού της Νάξου και των απολίτιστων που την κυβερνούν!…