Μένουμε σπίτι

71 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Αλλά είπαμε: «Άδικη κοινωνία, που άλλους τους κατεβάζεις κι άλλους τους ανεβάζεις στα Τάρταρα!»…