//

Μετανοείτε!

354 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Τελικά αποδείχτηκε ότι ο Καμμένος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πρώτης φοράς αριστερής κυβέρνησης! Αν φύγει αυτός, τότε το οικοδόμημα της κυβέρνησης καταρρέει!…