Νέες οδηγίες!

310 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Είναι γεγονός πως οι οδηγίες για τη χρήση μάσκας αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι! Αυτή είναι η νέα οδηγία!…