/

Ορθά τα νέα μέτρα!

54 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Απαγορεύονται από αύριο οι όρθιοι στα μπαρ και τα εστιατόρια και απαγορεύονται οι τελετές του όρθρου στις εκκλησίες, όπως και το ψάλσιμο του ακάθιστου ύμνου! Μάλιστα δεν αποκλείεται να κοπεί το ορθό από τη λέξη ορθόδοξος! Ίσως και από τη λέξη ορθοπεδικός! Επίσης η κυβέρνηση προσανατολίζεται να καταργήσει εντελώς και τους ορθοστάτες!!!