//

Περάστε κόσμε!

355 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Οι παροχές αυτόν τον καιρό δίνουν και παίρνουν αφού όλοι ανεξαρτήτως οι υποψήφιοι δήμαρχοι τάζουν τα πάντα στους πάντες. Βέβαια όλα αυτά γίνονται εν κρυπτώ, και μόνο αν γίνει κάποια καταγγελία τα μαθαίνει ο κόσμος.
Ο μόνος συνδυασμός που ανοιχτά και απροκάλυπτα διαφημίζει τις παροχές του, είναι ο συνδυασμός «Χέσε ψηλά κι αγνάντευε» με υποψήφιο δήμαρχο τον Νικηφόρο Τσακωνιάτη, που όπως φαίνεται και στη φωτογραφία δίνει δώρα από την επιχείρησή του.