//

Δει δη σημάτων!

374 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Πρωτοτύπησε ο υποψήφιος δήμαρχος, Βασίλης Βρούτσης, αναφορικά με την παρουσίαση του ονόματος και του συμβόλου του συνδυασμού του. Έδωσε στη δημοσιότητα έξι διαφορετικά λογότυπα, ζητώντας από τους πολίτες να επιλέξουν ποιο θεωρούν καλύτερο, συμβάλλοντας έτσι με τη δική τους δύναμη στη δημιουργία του λογότυπου της δύναμης δημιουργίας!

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα προηγείται αυτό κάτω δεξιά…