/

Πώς να φυτέψετε πατάτες

428 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Η ΕΑΣ Νάξου με το 10ο φεστιβάλ πατάτας κατόρθωσε, μεταξύ άλλων, να κάνει μαθήματα φυτέματος πατάτας. ένα ρόλο που ανέλαβαν οι διάσημοι που ήταν προσκεκλημένοι. Παράλληλα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τις λεπτομέρειες που πρέπει να τηρούνται κατά το φύτεμα, ώστε η πατάτα να έχει υψηλή απόδοση…

Α) Το φύτεμα του σπόρου πρέπει να γίνεται από όμορφες κοπέλες που να διαθέτουν χάρη και η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται με αέρινες κινήσεις.
Β) Για ακόμα καλύτερη απόδοση το φύτεμα του σπόρου θα πρέπει να γίνεται, ει δυνατόν, από διάσημες, και με παρουσία τηλεοπτικών σταθμών.

/

Πώς να φυτέψετε πατάτες

2 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Η ΕΑΣ Νάξου με το 10ο φεστιβάλ πατάτας κατόρθωσε, μεταξύ άλλων, να κάνει μαθήματα φυτέματος πατάτας. ένα ρόλο που ανέλαβαν οι διάσημοι που ήταν προσκεκλημένοι. Παράλληλα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τις λεπτομέρειες που πρέπει να τηρούνται κατά το φύτεμα, ώστε η πατάτα να έχει υψηλή απόδοση…

Α) Το φύτεμα του σπόρου πρέπει να γίνεται από όμορφες κοπέλες που να διαθέτουν χάρη και η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται με αέρινες κινήσεις.
Β) Για ακόμα καλύτερη απόδοση το φύτεμα του σπόρου θα πρέπει να γίνεται, ει δυνατόν, από διάσημες, και με παρουσία τηλεοπτικών σταθμών.