/

Στόκος αρμών!…

583 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Το γνωρίζετε βέβαια ότι το συνδετικό υλικό των αρμών είναι ο στόκος. Ο στόκος είναι μια εύπλαστη μάζα και χρησιμοποιείται για να κλείνει ρωγμές ή ακόμα και για να καλύπτει μικρές ανωμαλίες! Αυτές τις προδιαγραφές έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σαν εύπλαστη μάζα που μεταμορφώνεται από αριστερός σε ακροδεξιός, έχει θέσει σαν στόχο να ενισχύσει τους θεσμικούς αρμούς και κυρίως να καλύψει τις ανωμαλίες!…