Το χρυσό κλουβί

590 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Ο Έλον Μασκ αγόρασε το twitter πληρώνοντας 45 δις δολάρια, με σκοπό να διασφαλίσει, όπως είπε ο ίδιος, την ελευθερία του λόγου! Σπουδαία είδηση!!!! Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου αγόρασε την ελευθερία!! Την ελευθερία που τα παλιά τα χρόνια γίνονταν αγώνες, μάχες και χυνόταν αίμα για να αποκτηθεί!!…
Τώρα λοιπόν που η ελευθερία του λόγου εξασφαλίστηκε, μένει να δούμε πόσο θα κοστολογηθεί η ελευθερία της σκέψης, που προηγείται της ελευθερίας του λόγου!… Την κοστολόγηση της ελευθερίας της σκέψης θα ανακοινώσει σύντομα ο Μασκ, αφού δεν αποκλείεται με τα λεφτά που έχει να την αγοράσει κι αυτή!…