/

Τόση αριστερά πώς θα την αντέξουμε;

277 προβολές
Ανάγνωση σε 1 λεπτό

Η κυβέρνηση μέσω της Παπαροκώστα δήλωσε πως οι προληπτικές συλλήψεις γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται με σκοπό την αποφυγή επεισοδίων! Μήπως η αριστερή κυβέρνηση προτού να επιβάλλει τον έλεγχο της σκέψης, κάτι για το οποίο έδωσε αγώνες για την αποφυγή του, να το αποφύγει με ένα πιο έξυπνο τρόπο;
Να επιβάλλει η Παπαροκώστα την προληπτική αντισύλληψη, με σκοπό να μη γεννηθούν τα παιδιά που μπορεί στο μέλλον να συλληφθούν εξαιτίας των σκέψεων που θα κάνουν;