Κάποτε στη Νάξο

Κάποτε η παραλία της Χώρας, πριν προεκταθεί, ήταν ένας μονόδρομος που μπορούσε και εξυπηρετούσε τα λιγοστά τροχοφόρα, και μετά διπλασιάστηκε, έτσι ώστε