/

Άμα σου κόβει!…

Για την πραγμάτωση ενός έργου απαιτούνται δύο διαδικασίες. Η πρώτη είναι η πνευματική, κατά την οποία γίνεται η σύλληψη της ιδέας, μετά