/

Περί ηθικής

Ο Αριστοτέλης έλεγε πως η πολιτική είναι εφαρμοσμένη ηθική. Φιλόσοφος ήτανε ο άνθρωπος και τέτοια έλεγε προσπαθώντας να περιγράψει τον ιδανικό πολιτικό…

/

Αχρείαστα να’ ναι…

Από τους εμπλεκόμενους πολιτικούς στο σκάνδαλο Novartis, αυτός που διαμαρτυρήθηκε πιο έντονα ήταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος έσπευσε να δηλώσει πως