/

Δέκα μικροί Μήτσοι!

Δέκα αντιδήμαρχους διαθέτει πλέον ο Δήμος Νάξου και μικρών Κυκλάδων, ξεπερνώντας κατά πολύ οποιοδήποτε άλλο Δήμο της χώρας! Έτσι εξηγείται το γιατί