Κι άλλη στιγμή ανεμελιάς…

Απαγορεύεται η μουσική στα εστιατόρια σύμφωνα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Ο λόγος είναι ότι η μουσική φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά!