/

Για τον Άλκη

Κάθε φορά που χάνεται κάποιος νέος άνθρωπος εξαιτίας του μίσους και της οπαδικής βίας, ξεσηκώνεται η Ελλάδα και όλοι δηλώνουν αγανακτισμένοι και