/

Το νέο σήμα!

Μετά τη γενική κατακραυγή για το σήμα του Ελλάδα 2021, αφού η πλειοψηφία του λαού εξέφρασε αντιρρήσεις για το τι συμβολίζει και