/

Η νέα δημοτική αρχή

Συλλεκτική, ιστορική φωτογραφία όπου εικονίζονται ο νέος δήμαρχος και οι νέοι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν από νέα πόστα και με νέα καθήκοντα,