/

Η σκουπιδοχώρα

Εικόνες από την πλημμυρισμένη με σκουπίδια Χώρα, αλλά και τα χωριά της Νάξου, ανεβαίνουν καθημερινά από αγανακτισμένους δημότες στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης,