Ζωή σε μας!

Φυτοζωούσε που φυτοζωούσε η δημοκρατία στη χώρα μας, ήρθε και ο κορονοιός να την αποτελειώσει! Ο διαχωρισμός των πολιτών σε κατηγορίες που