/

Η παρούσα

Στις συνεδριάσεις της επόμενης σύνθεσης του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και μικρών Κυκλάδων, θα ακούγονται είκοσι τέσσερα «παρών» και ένα «παρούσα»! Βλέπετε οι