/

Η πόλη της Χώρας

Συνεχίζοντας τον εξωραϊσμό των στενών της παλιάς Χώρας, η κοινότητα παρουσίασε νέες ζωγραφικές πάνω στα εγκαταλελειμμένα σπίτια. Αυτή τη φορά το εικαστικό