/

Ούτε ο Χίτσκοκ!

Η κατάσταση στην Λαγκούνα έχει εντελώς ξεφύγει. Η μετατροπή από τη δημοτική αρχή του καταφύγιου άγριας ζωής σε πάρκινγκ έχει πλέον και