/

Έτοιμος ο Πύργος!

Επιτέλους!!! Μετά από είκοσι και πλέον χρόνια ο καταταλαιπωρημένος πύργος του Χειμάρρου, έτυχε της επίσκεψης που άλλαξε την τραγική του μοίρα! Η