Ο Κούλης στον ΟΗΕ

Στα ηνωμένα έθνη θα απευθυνθεί σήμερα ο πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να τα πείσει ότι δεν ευθύνεται αυτός για τις καταστροφές, την