Μαλλιά Κουβάρια!

Όχι μόνο γιατί θα μιλήσει ο πρωθυπουργός με τον Κουβαρά αύριο σε απευθείας πανελλήνια μετάδοση, αλλά κυρίως γιατί θα πρέπει ως δεξιός