/

Ακόμα μια πρώτη φορά!

Πρώτη φορά αριστερός πρωθυπουργός στην Ελλάδα και πρώτη φορά που αριστερός πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Μυτιλήνη. Πρώτη φορά μαζεύτηκαν τόσοι ντόπιοι, να διαμαρτυρηθούν