/

Ποίημα!!!!

Καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη και κολονάκια τους βάλανε από πρύμνη μέχρι πλώρη! Ωραίος στίχος έτσι; Φαίνεται πως τα