/

Έκτακτα μέτρα!

Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του νησιού, που παραμένουν στα μαγαζιά τους, παίρνουν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοϊού!…