Ένα εφιαλτικό σενάριο…

Τελικά ο εφιάλτης ενός πολέμου, μιας σύρραξης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, δεν ήταν ένα ακόμα κατασκεύασμα των ΜΜΕ. Τουναντίον όσοι αγνόησαν