/

Μπάτε σκύλοι αλέστε!

Οι όροι παραχώρησης αιγιαλών και παραλιών προβλέπουν τα εξής: Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των