/

Εδώ Πολυτεχνείο!

Εδώ πολυτεχνείο, εκεί πολυτεχνείο, πού είναι το πολυτεχνείο; Τι απέγιναν τα αιτήματα των φοιτητών για ψωμί, παιδεία, ελευθερία; Το ψωμί έγινε ψωμάκι