/

Ανακοίνωση

Η ιδιωτική εταιρία «Ρεμούλα» εκμεταλλευόμενη πρώτον την κατακόρυφη αύξηση της τιμής των εισιτήριων στους αρχαιολογικούς χώρους, και δεύτερον την αδιαφορία και αδράνεια