/

Τα πράσινα νησιά

Τα βουνά των νησιών μας είναι αναπόσπαστα στοιχεία του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού μας πλούτου. Είναι οι αέναοι μάρτυρες της κουλτούρας και