/

Γνωμάτευση!

Θα πείτε είναι ολοφάνερο από τη μούρη, αλλά ας το αποδείξουμε και επιστημονικά! Κατηγόρησε ο δήμαρχος Νάξου τα ΜΜΕ του νησιού ότι

/

Στο κελί 33 !

Ο δήμαρχος έχοντας λάβει γνώση την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, που του ζητάει να αλλάξει τον προϋπολογισμό αφού αυτός περιλαμβάνει παράνομη δαπάνη