/

Το έμ-βλημα

Το έμβλημα για τα πενήντα χρόνια από τη δημιουργία της ΝΔ παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, λίγες ώρες αργότερα από το απαλλαχτικό