/

Προσβολή ή προβολή;

Όταν ο Ερντογάν χαρακτηρίζει τον Μακρόν ως άτομο που χρειάζεται ψυχολογική εξέταση, τότε δεν μιλάμε για προσβολή, αλλά για προβολή. Τηνψυχολογικπροβολή εννοούμε.