/

Οι μπλε φάκελοι!

Στο «τικ τοκ» που χρησιμοποιεί κατά κόρον για την επικοινωνιακή πολιτική του, εξήγησε ο πρωθυπουργός ποιο είναι το περιεχόμενο των περιβόητων μπλε